A chaotic convention of shells

The horse and I lie upon the Boireann, exhausted, hiding from words, licking the thick night mist from the stones broken by our hips, by our thighs. Then, a chaotic convention, a frenzied convocation of shells, the broken bodies of mollusks bathed by the waves, and a vision of nacre in my eyes that carries to my glands the smells, the taste of the sea; lying with aching loins beneath the lemon tree, the pleasure of eating till my body becomes no match for its own desires, the tip of the tongue seeking the last salty flashes that rise from the tautness of our skin, and other treasures like horsehair and a wild musky smell that reminds me of the feeling of impunity that used to take hold of me when I snuck out of the house at night. Because perhaps this journey was nothing more than an ancient barb etched in my genetic code, an ancestral rite that grabbed me from the inside and made me want to feel this land’s saliva rising through me every night, to feel in my roiling fevered groin the fresh sweat of our bodies’ animal combustion.

Isaac Xubín Translated from Galician by Neil Anderson
Acaroábanse caóticas as cunchas

O cabalo e mais eu, deitados sobre o Boireann, sen folgos, elidindo a presenza do verbo, lambendo a mesta escuma da noite sobre as pedras desfeitas polos golpes dos cadrís, das nosas coxas. Despois acaroábanse caóticas, frenéticas as cunchas, os cadáveres esnaquizados dos moluscos bañados polas augas e a visión de nácara nos meus ollos tróuxome ás glándulas os aromas, os sabores do mar, doentes ao carón do limoeiro entre as virillas, o pracer do comer até non poder con todo o que abarca o meu degoxo e sentir o bico da lingua na procura dos derradeiros estertores de sal que aínda fican espetados na tona da nosa pel e outros tesouros como pelos de crina e un recendo a bravú que me lembra o sentimento de impunidade que me posuía ao saír da casa á noite cando novo. Porque se cadra esta viaxe non era máis que unha rapa milenaria gravada no noso código xenético, un rito ancestral que me tirou das vísceras e me fixo devecer cada noite o tacto do cuspe desta terra a subirme polas ventas e nas frebas a ferver nas miñas inguas a recentísima suor da combustión dos nosos corpos, animais.

Isaac Xubín